Психологијата како професија (инфографик)

Според Американското психолошко здружение (APA) дипломата по психологија може да им помогне на студентите да развијат сестрано познавање вклучувајќи користење на научниот метод за евалуација на информации и формулирање на решенија.

What can I do with a degree in psychology

 

Reviews

  • 0
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1.8

    ScoreЛиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.