Разликата меѓу самодоверба и ароганција

Кога станува збор за личниот развој, могу често зборуваме за зголемување на самодовербата. Но, што всушност претставува самодовербата и зошто суштински се разликува од ароганцијата? Aaron Marino зборува за разликите кои постојат меѓу самодовербата и ароганцијата. Во следеното видео дознајте повеќе за овие две, според А.Marino психолошки поларитети, односно спротивности.

 Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.