Разлики меѓу човечката и вештачката интелигенција

Вештачката интелигенција, како термин, постои од 80-те години, а денес науката активно истражува нејзини бројни аспекти.

Sabine Hossenfelder издвојува 10 значајни разлики меѓу вештачката интелигенција и човечката интелигенција. За сите љубопитни на оваа тема, погледнете го следното видео.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.