Разобличување на Предрасуди за Депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата…

Секогаш кога нешто недоволно познаваме, празнината за истото често ја пополнуваме со упростени заклучоци, предрасуди, полу-вистини (нашиот ум секогаш трага по целина, па кога ја нема, самиот по автоматизам си ја создава по пат на комбинирање на недоволно разработените „вистини“  и информации со кои располага).

Такви упростени заклучоците или упатени совети постојат и во однос на депресијата и лицата кои се соочуваат со оваа состојба. Некои од нив се: „Едноставно излези од тоа, искочи на сонцето, спортувај, забавувај се..“ или „Тој/таа само бара внимание..“

Еве што имаат да ви кажат на тоа луѓето кои лично ја искусиле оваа состојба:Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *