Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со цел да се третираат симптомите на траума и пост трауматскиот стрес.

Вторник, 8 октомври Филозофски факултет- Амфитеатар 4

Агенда:

9 часот-Регистрација

9:30- отворање на семинарот

10 часот – Траума и ментално здравје: новости во ЕДМР терапијата- излагање на Изабел Фернандез

10:40 – Невробиолошки и клинички импликации во ЕДМР- излагање на Марко Пагани

11:20 – Дискусија

11:30 – Освежување

Семинарот е бесплатен и по завршувањето учесниците ќе добијат сертификат.

Семинарот ќе биде спроведен на англиски јазик.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.