Шест причинители за стрес според Лазарус

Шест чинители за стрес според ЛазарусЛазарус (Richard S. Lazarus) е значаен Американски психолог, бил професор на Универзитетот во Калифорнија, воедно и пионер во студиите за емоции и стрес, особено во однос на нивната релација со спознанието. Автор е на 13 книги, од кои пет по неговото пензионирање.

Според Лазарус, постојат шест причинители кои предизвикваат најинтензивен стрес кај човекот. Тие се:

1. Опасност од пореметување на целите и вредностите кои се важни за поединецот

2. Несигурност во однос на физичкиот опстанок.

3. Несигурност во однос на одржувањето на виталниот идентитет

4. Несигурност поради неможноста за контрола на околината

5. Непопустлива болка и неизбежна лишеност

6. Пореметување на животот во заедница и губење на сакана личност
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.