Штетното влијание од сонцето

Видео кое е направено со цел да ја разбуди свесноста кај луѓето за штетното влијание од сонцето. Проверувајте ја вашата кожа! Ако ви се појави дури и само сомнеж, нова бенка или онаа која веќе ја имате почнува да ја менува формата, бојата или големината, веднаш појдете на лекар.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.