Што е емпатија и какво е нејзиното значење?

Кој е најдобриот начин да се олесни нечија болка и страдање? Во овој краток анимиран филм д-р Brené Brown на одличен начин ни објаснува дека ние можеме да воспоставиме вистинска емпатична врска со друга личност, само доколку имаме доволно храброст вистински да стапиме во контакт со нашите слабости…Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.