Што е ментално здравје?

Добро ментално здравје значи чувство за добросостојба, самодоверба и самопочит. Ни овозможува да уживаме во целост и да ги почитуваме другите луѓе, секојдневието и средината. Доброто ментално здравје нам ни овозможува:

 • Да формираме исполнувачки врски
 • Да ги употребуваме способностите и потенцијалите
 • Да се справуваме со животните предизвици

Што е ментално здравје?

Што може да го подобри нашето ментално здравје?

Неколку совети за унапредување на менталното здравје:

 • Зборувајте или изразете ги своите чувства
 • Вежбајте редовно
 • Јадете здрава храна
 • Спијте доволно
 • Поминувајте време со ближните и саканите
 • Развијте нови вештини
 • Одмарајте и уживајте во вашето хоби
 • Поставувајте реални цели
 • Зборувајте со професионалци за ментално здравје

Што е ментална болест?

Менталната болест е здравствен проблем кој го афектира мислењето, однесувањето, расположението и интеракциите со другите луѓе. Се дијагностицира според стандардизирани критериуми.

Менталните здравствени потешкотии исто така влијае врз мислите, чувствата и однесувањето, но во помала мера од менталната болест.

Менталните болести се разликуваат според видот и степенот на сериозност. Некои од главините видови се:

 • Анксиозност
 • Шизофренија
 • Биполарно растројство
 • Растројства на личноста
 • Нарушувања на исхраната
 • Депресија

Овие болести, може исто така да бидат наведени како ментално растројство, ментално оштетување или психијатриска неспособност.

Што ги предизвикува менталните болести?

Менталните болести се резултат на комплексна интеракција меѓу умот, телото и средината. Факторите кои доведуваат до ментална болест се:

 • Долготраен и акутен стрес
 • Биолошки фактори како генетика, хормони, хемиски процеси
 • Употреба на алкохол, дрога и други супстанци
 • Когнитивни шеми како постојани негативни мисли и ниска самодоверба
 • Социјални фактори како изолација, финансиски проблеми, распад на семејството или насилство

Важно во однос на овие фактори е дека нивното влијание може да се минмализира со помош на силна поддршка од средината.Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


2 thoughts on “Што е ментално здравје?

  1. Давид Тасевски

   Почитуван Рушан, во Македонија не постои болница за зависност од коцка, меѓутоа постојат психотерапевти кои работат на оваа проблематика и можат да помогнат на лице кое има предизвик да се справи со коцката. Доколку сакате, можеме да ви препорачаме психотерапевти со долгогодишно работно искуство во оваа област.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *