Што е зависност?

„Секоја емоција има свој хемиски корелат“ – Д-р. Gabor Maté

Д-р. Gabor Maté, експерт за зависности, зборува за коренот на зависноста и како да се справиме со неа. Тој се фокусира на траумите низ кои минала личноста и тргнува од тука во третманот на своите пациентите.Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *