Што е зависност?

„Секоја емоција има свој хемиски корелат“ – Д-р. Gabor Maté

Д-р. Gabor Maté, експерт за зависности, зборува за коренот на зависноста и како да се справиме со неа. Тој се фокусира на траумите низ кои минала личноста и тргнува од тука во третманот на своите пациентите.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.