Што нè привлкува кај недостапните луѓе?

Иако луѓето сакаат да веруваат дека ги привлекуваат луѓе кои се достапни, стабилни, предвидливи, доверливи… сепак, голем број на луѓе се привлечени од емоционално, дури и физички, недостапни луѓе.

Која е причината што стои зад ова? Зошто се јавува ваква контраинтуитивна динамика на привлекување и од каде потребата за релации каде има конфликт на потреби?

Погледнето го следното видео кое одговара на овие и други интересни прашања поврзани со темата.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.