Социјално влијание: Моќта на конформизмот

Сите ние сакаме да веруваме дека постапките и изборите кои ги носиме се резултат на нашите најдобри лични намери и размислувања. Но, социјалната психологија и истражувањата ни сведочат дека најголемиот дел од луѓето (дури и оние кои во  својата основа се доста совесни и сочувствителни) понекогаш прават навистина лоши работи само затоа што некој друг им кажал да го сторат тоа.

Но, до кој степен луѓето се склони да извршуваат секакви работи, само поради социјалното влијание и конформизмот?

Во ова кратко ведео, Hank ни одговара на овие прашања и објаснува за моќта на социјалното влијание и како тоа се одразува на нешето однесување и одлуките кои ги носиме.Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *