Свесно родителство: кои се најчестите родителски грешки

Lori Petro е едукатор за родители која особено се осврнува на ефективната комуникација, воспоставување емоционална врска низ доверба, емпатија, љубов како и поставување здрави граници со децата.

Како личност дијагностицирана со Аспергеров синдром (што носи дополнителен придизвик за многу родители), во текот на детството наидувала на последиците од т.н. традиционално воспитување (авторитарно) од страна своите родители, кое води кон зголемен срам, страв и вина, наместо кон разбирање и атмосфера во која се гради самодоверба, одговорност, свеснот и љубов. Истото тоа и помогнало понатаму да се ориентира и задлабочи професионално во темите за воспитание, развој, рано детство, родитлски стилови, ефективна комуникација, решавање конфликти… а низ целиот тој процес ја наведува љубовта како клучен двигател.

Дава конкретни совети и зборува за процесот на трансформација на негативните пораки и чувствата на бес, вина, срам и страв – во комуникација богата со разбирање, поддшка, почит и самопочит како кај родителите, така и кај децата.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.