Tag: , , ,

Што значи да се биде личност со интегритет

Интегрираната личност не се претставува поинаква од тоа што е, искрена е и...

Ослободување преку директност

За да бидеме директни, често потребна ни е храброст – храброст да бидеме...

Структура на личностa според Фриц Перлс

Ние не треба да станеме какви „треба“ да бидеме, туку да станеме она што...