Tag: ,

Агнозии - (оптички, акустични и тактилни) (0)

Агнозии (оптички, акустични и тактилни)

Агнозиите се пореметувања кои се состојат во изменета состојба на...