Tag: , , , , ,

Светски ден на менталното здравје – Ментално здравје на работното место

Оваа година, светскиот ден на менталното здравје се фокусира на темата:...

Како да се намали негативното влијание на невротицизмот?

Новите истражувања покажуваат дека луѓето со висок степен на анксиозност и...

Носење добри одлуки во тешки времиња

Што да направите за да донесете одлука, прочистена од конфузија, страв и...

Што стои во позадина на анксиозноста?

Што доколку анксиозноста е биолошка реакција на заробен, неразрешен стрес...

Како е да се живее со Опсесивно-компулсивно растројство?

Опсесивно-компилсивното растројство е нарушување за кое карактеристични...

Живеење со ментално растројство

Живеење со ментално растројство

Менталното растројство може да биде доживеано на различни начини од...

Емоционална злоупотреба во врска

Емоционална злоупотреба во врска

емоционалната злоупотреба или емоционално насилство може да се јави во...

Дали Анксиозноста и Агресивноста се поврзани?

Постојат многу причини зошто токму анксиозноста може да води до агресија...

Два вида перфекционизам: Едниот мотивира, другиот саботира

Новите истражувања велат дека може да се дифернцираат два вида...

Семинар

Семинар на тема: Душевни и невротски растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...