Tag: , , , , ,

Светски ден на менталното здравје – ментално здравје на работното место

Оваа година, светскиот ден на менталното здравје се фокусира на темата:...

Како да се намали негативното влијание на невротицизмот?

Новите истражувања покажуваат дека луѓето со висок степен на анксиозност и...

Носење добри одлуки во тешки времиња

Што да направите за да донесете одлука, прочистена од конфузија, страв и...

Што стои во позадината на анксиозноста?

Што доколку анксиозноста е биолошка реакција на заробен, неразрешен стрес...

Емоционална злоупотреба во врска

Емоционална злоупотреба во врска

емоционалната злоупотреба или емоционално насилство може да се јави во...

Поврзаноста меѓу анксиозноста и агресивноста

Постојат многу причини зошто токму анксиозноста може да води до агресија...

Два вида перфекционизам: eдниот мотивира другиот саботира

Новите истражувања велат дека може да се дифернцираат два вида...

Семинар

Семинар на тема: душевни и невротски растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

Насилство во тинејџерските врски

Насилство во тинејџерските врски

Нездравите врски може да започнат многу рано и да траат доживотно....

Откриено: науката за одморот, релаксацијата и спиењето

Како да спиете подобро, како да ги смените непосакуваните мисловни процеси...