Tag: , , , , , ,

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...