Tag: , , , ,

Дали поставувате превисоки очекувања од себе

Високите очекувања и барања од себе, најчесто се засноваат на крути правила...