Tag: , , , ,

Поврзаноста меѓу анксиозноста и агресивноста

Постојат многу причини зошто токму анксиозноста може да води до агресија...

Што значи да се прости?

Да се прости или не? Robert Enright го дефинирал простувањето како подготвеност да...

Лоши идеи за време на лутина

Лоши идеи за време на лутина

Чувството на бес и лутина може да ги попречат способностите за извршување...

Знаете ли да го контролирате бесот или тој ве контролира вас? Проверете…

Ви прави ли лутината проблем со околината? Проверете во тестот колку добро...

Справување со бесот

Справување со бесот

Ако бесот го гледаме како енергија на која и е потребно да се изрази, ние...