Tag: , , ,

Зашто сме „добри“ со луѓето што не ги знаеме повеќе отколку со луѓето што ни значат

Зошто се однесуваме подобро со луѓето кои не ги познаваме отколку со луѓето кои ни значат?

Оние луѓе кои најмногу ги сакаме, може да ни предизвикаат најголема болка...