Tag: , , , , ,

Не се секогаш другите виновни: проблематични лични ставови

Еден од соновните психички проблеми (во чија основа лежат и многу...

Главните верувања како креатори на нашиот живот

Верувањата и однесувањата се исклучително значајни за личноста бидејќи во...

За животната смисла и цели: што навистина сакате од животот

Не е можно да водите исполнет и среќен живот ако не се осознаете себе си и...

Што се интроекти и како тие влијаат врз нашиот живот

Лицата кои ги интроектирале поголемиот дел од своите верувања и вредности...

Потреба да се има целосна контрола над животот

Дали имаме целосна контрола над својот живот? Или само сме играчки во рацете...

Зошто ни е толку важна убавината?

Поголемиот дел од истражувањата покажуваат дека луѓето се склони да ја...

Начини на кои можете да ја мотивирате секоја личност

Вредностите кои ја опишуваат некоја личност, даваат најдобар увид за тоа...