Tag: , , , , ,

Сината светлина може да ја подобри будноста и вниманието преку ден или преку ноќ

Сината светлина може да ја подобри будноста и вниманието преку ден или преку ноќ

Сакате ли да бидете побудни, повеќе концентрирани и свесни?