Tag: , , , , , ,

Ослободување од чувството на срам

Сите ние секојдневно ги споделуваме со другите нашите чувства како –...

Нагласено чувство на вина

Кога личноста се обвинува, таа лошо мисли за себе си, се презира и склона е да...

Злоупотреба на психологијата: процес на миење на мозокот

Во психологијата, миењето на мозокот се разгледува како комбинации од...

Како да ја надминеме стигмата поврзана со менталните болести

Човекот кој страда од ментална болест не е ниту полош ниту подобар човек од...

Дали поставувате превисоки очекувања од себе

Високите очекувања и барања од себе, најчесто се засноваат на крути правила...

разлики помеѓу социопатија и психопатија

Разлики помеѓу социопатија и психопатија

Иако постојат сличности во овие две пореметувања и на луѓето им е тешко да...