Tag: , , , , , , , , ,

Џо Фрост: Како најдобро да се справите со одредени проблеми во родителството

Џо Фостер (Jo Foster) e една од најпознати и најдобрите експерти во светот во...

Како да воспоставите позитивна комуникација со своето дете и зошто е таа толку значајна?

Позитивното комуницирање со децата им помага да развијат самодоверба,...

Карпман Драма Триаголник: Улоги на Прогонител, Жртва и Спасител

Улогите на Прогонител; Спасител и Жртва се портрети на психолошки игри....

Учете го детето на оптимизам

Што можеме да направиме за да поттикнеме оптимизам кај детето?

Улогата и местото на психологијата во системот на образование и воспитание

Улогата и местото на психологијата во системот на образование и воспитание

Современиот систем на образование и воспитание не може да се замисли без...

Воспитанието како основа за структуирање на здрава личност

Воспитанието како основа за структурирање на здрава личност

Но, дали родителите посветуваат доволно време и внимание на своите деца за...