Tag: , , , ,

Казната ја руши детската самопочит

Казната ја руши детската самопочит

Родителите ја креираат атмосферата во која расте детето.