Tag: , , ,

Дали треба да им веруваме на првите впечатоци

Peter Mende-Siedlecki зборува за првиот впечаток во рамки на социјалната психологија...