Tag: , ,

Аутизам - тоа што го знаеме (и сеуште не го знаеме)

Аутизам – тоа што го знаеме (и сè уште не го знаеме)

Во овој смирен говор, исполнет со факти, генетичарот Wendy Chung го споделува она...