Tag: ,

Гешталт психотерапија: основи и принципи

Гешталт терапевтите и нивните клиенти употребуваат креативни и искуствени...