Tag: , , ,

Структура на личностa според Фриц Перлс

Ние не треба да станеме какви „треба“ да бидеме, туку да станеме она што...