Tag: , , ,

Трет интернационален гешталт конгрес во Македонија

На конгресот можете да земете учество со предавање, презентација или...