Tag: , , ,

Како да кажете НЕ на детето? – чекори според возраста

Со поставување на соодветни ограничувања, му помагате на детето да ги...

Врската се развива само ако не е загрозена индивидуалноста на партнерите

Постои ли граница меѓу вас и вашиот партнер/ка?