Tag: , , , , , , ,

Гранично нарушување на личноста

Она што главно го бележи граничното нарушување е шема на однесување на...

растројство на личноста

Растројство на личноста

Карактеристиките на личноста преминуваат во растројство кога лицето...