Tag: , , , , , , , , ,

Значење и развој на критичкото мислење

Мозокот е орган кој може да размслува и е само-свесен. Не само што е...