Tag: , , , , ,

Депресија: разлики меѓу жени и мажи

Депресијата е една од најтешките состојби во рамки на менталното здравје со...

За кого е наменета психотерапијата?

Ако се водиме според статистиката на менталните нарушувања, приближно 1 од 5...

Светски ден на менталното здравје – ментално здравје на работното место

Оваа година, светскиот ден на менталното здравје се фокусира на темата:...

Предрасуди за депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата...

Емоционална злоупотреба во врска

Емоционална злоупотреба во врска

емоционалната злоупотреба или емоционално насилство може да се јави во...

Чувството да загубите некој близок

Чувството да загубите некој близок

Во ова видео зборуваат родители, пријатели, роднини на лица кои извршиле...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа

Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Како ја препознаваме депресијата

Симптомите се забележливи, единствено треба да знаеме што да бараме....

Со храна против депресијата

Придобивките од терапијата и медикаментите се добро познати, но има уште...

Гушкањето има неверојатно влијание во борбата со болест, стрес и депресија

Психолозите спроведуваат нови истражувања кои покажуваат колку...