Tag: , , , , ,

Светски ден на менталното здравје – Ментално здравје на работното место

Оваа година, светскиот ден на менталното здравје се фокусира на темата:...

Разобличување на Предрасуди за Депресијата

Група млади луѓе зборуваат за своето лично искуство со депресијата...

Јас имам биполарно растројство

Јас имам биполарно растројство

„1 од 4 луѓе во светот ќе се соочи со ментално растројство во текот на својот...

Живеење со ментално растројство

Живеење со ментално растројство

Менталното растројство може да биде доживеано на различни начини од...

Емоционална злоупотреба во врска

Емоционална злоупотреба во врска

емоционалната злоупотреба или емоционално насилство може да се јави во...

Чувството да загубите некој близок

Чувството да загубите некој близок

Во ова видео зборуваат родители, пријатели, роднини на лица кои извршиле...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа

Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Наука и симптоми за препознавање на депресијата

Симптомите се забележливи, единствено треба да знаеме што да бараме....

Со храна против депресијата

Придобивките од терапијата и медикаментите се добро познати, но има уште...

Гушкањето има неверојатно влијание во борбата со болест, стрес и депресија

Психолозите спроведуваат нови истражувања кои покажуваат колку...