Tag: , ,

Луѓето ги одбираат брачните другари со слична ДНК

Луѓето одбираат брачни другари со слична ДНК

Едно ново истражување покажува дека поголема е веројатноста луѓето да...