Tag: , , , , ,

Поигрување со слободата

Има ли позначајно нешто од човековата слобода на избор и уважување на...

Зошто толку тешко поднесуваме критики?

За способноста да се поднесе критика, дури и кога таа е добронамерна, може да...