Tag: , , , , , , ,

Петфакторски модел на личност

Петфакторскиот модел на личноста е психолошки модел предложен од страна на...