Tag: , , , , ,

Предлог филм: Inside Out

Предлог филм: Inside Out

И другите луѓе, исто како и ние можат да се борат со истите емоции,...

Емпатија или панаѓур: парадоксот на емпатијата како тренд

Парадоксот на емпатијата како тренд...

Вистинското слушање има моќ на лекување

Ако оние кои се чувствуваат депресивно зборуваат за тоа со добар слушател,...

Поинаков поглед...

Поинаков поглед…

Ако можете да застанете на местото на некој друг човек...

Што е аутизам?

Што е аутизам?

Личност со аутизам чуствува љубов, среќа, тага и болка исто како и...

Што е емпатија и какво е нејзиното значење?

Ние може да воспоставиме вистинска емпатична врска со друга личност, само...