Tag: , , , , ,

Што се интроекти и како тие влијаат врз нашиот живот

Лицата кои ги интроектирале поголемиот дел од своите верувања и вредности...

Дали депресијата има и позитивна страна?

Долго време на депресијата се гледа како на ништо друго освен проблем, која...