Tag: , , , , , ,

Показатели за психомоторна зрелост за тргнување на училиште кај детето

Психолошкото тестирање во училиштата се прави со цел да се согледа дали...

Зрелоста како феномен

Зрелоста како феномен

Околу нас често среќаваме возрасни луѓе кои ни го отежнуваат животот поради...

Карактеристики на емоционално зрелите луѓе

Емоционалната зрелост ја вклучува способноста да се препознваат и...