Tag: , ,

Ултиматум игра

Што може Ултиматум играта да ни каже за тоа како луѓето соработуваат?

Зошто децата треба да си играат надвор?

Децата кои си играат на отворен простор, имаат посилно развиено чувство за...