Tag: , , , , ,

Негативни автоматски мисли

Со тоа што ги идентификувате и разобличувате негативните автоматски мисли,...