Tag: , , , , ,

Која е врската помеѓу туберколоза и ХИВ?

Која е врската помеѓу туберколоза и ХИВ?

Секој може да се зарази со ХИВ! Не постојат ризични групи, постои само...

Повеќе информации за туберколозата

Повеќе информации за туберколозата

Кај 10% од заразените по повеќе месеци или години може да дојде до намалување...

Доброто во врска со стресот: Мозокот е појак, а луѓето стануваат се поотпорни

Доброто во врска со стресот: Мозокот е појак, а луѓето стануваат поотпорни

Иако стресот не е здрав, краткорочно гледано кога луѓето се под стрес, тогаш...