Tag: , , ,

Дали играњето видео игри не прави попаметни

Дознајте од следното видео дали

Клучот за успехот

Клучот за успехот

Во ова видео, таа ја објаснува својата теорија за „смелоста“ како...

Цели на психологијата како училишен предмет

Цели на психологијата како училишен предмет

Да ги разберат и почитуваат разликите меѓу луѓето во однос на нивната...

Што претставува социјалната интелигенција и зошто е важна?

Социјална интелигенција

SI е нешто што се развива преку искуствата стекнати со други луѓе и преку...