Tag: , ,

Катастрофални очекувања: разбирање и третман

„Катастрофалните очекувања се сеќавања“ – Фриц Перлс