Tag: , , ,

Исчезната меѓучовечност

Криза на меѓучовечност

Па, колку на Балканот се почитува психологијата и се дава важност на...

Каква порака ни оставаат турските серии?

Каква порака ни оставаат турските серии

Критериуми во кои главните ликови во сериите страдаат, но тоа е за нивно...

Поигрување со слободата

Има ли позначајно нешто од човековата слобода на избор и уважување на...

Проклетството на психолозите во Македонија

Проклетството на психолозите во Македонија

Тоа значи дека неговата стресна работа треба да ја издржи како што тој знае...