Tag: , , , , , ,

„Моќ заедно со“ наместо „Моќ врз“ – единствен успешен метод за решавање конфликти

Начинот на кој се им пристапуваме на нашите разлики со другите, во голема...