Tag: , , ,

Социјалниот конформизам трае три дена

Добро познато е дека луѓето се под силно влијание на луѓето околу себе....