Tag: , , , , ,

Tалкање на умот

Студените кои минале низ обука за користење техники со кои ја одржувале...

Доброто во врска со стресот: Мозокот е појак, а луѓето стануваат се поотпорни

Доброто во врска со стресот: Мозокот е појак, а луѓето стануваат поотпорни

Иако стресот не е здрав, краткорочно гледано кога луѓето се под стрес, тогаш...