Tag: , , , , , ,

Кризно психолошко советување

При природни катастрофи и трауматски настани, очекувано е луѓето да бидат...